Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 27/09/2015 đến ngày 03/10/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/09/2015 đến ngày 03/10/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 20/09/2015 đến ngày 26/09/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/09/2015 đến ngày 26/09/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 13/09/2015 đến ngày 19/09/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/09/2015 đến ngày 19/09/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 06/09/2015 đến ngày 12/09/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/09/2015 đến ngày 12/09/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 30/08/2015 đến ngày 05/09/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 30/08/2015 đến ngày 05/09/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 23/08/2015 đến ngày 29/08/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 23/08/2015 đến ngày 29/08/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 16/08/2015 đến ngày 22/08/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 16/08/2015 đến ngày 22/08/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 09/08/2015 đến ngày 15/08/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 08/08/2015 đến ngày 15/08/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 02/08/2015 đến ngày 08/08/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 02/08/2015 đến ngày 08/08/2015...