Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 19/07/2015 đến ngày 25/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 19/07/2015 đến ngày 25/07/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 12/07/2015 đến ngày 18/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/07/2015 đến ngày 18/07/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 28/06/2015 đến ngày 04/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/06/2015 đến ngày 04/07/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 21/06/2015 đến ngày 28/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 21/06/2015 đến ngày 28/06/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 14/06/2015 đến ngày 20/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/06/2015 đến ngày 20/06/2015.
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 07/06/2015 đến ngày 13/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/06/2015 đến ngày 13/06/2015.
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 31/05/2015 đến ngày 06/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/05/2015 đến ngày 06/06/2015.
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 24/05/2015 đến ngày 30/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/05/2015 đến ngày 30/05/2015…
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 17/05/2015 đến ngày 23/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/05/2015 đến ngày 23/05/2015…
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015...