Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10

Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10
Tên tiếng Anh: October Coffee – Cocoa One Member Co., Ltd
Loại hình doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Nhà Nước
Địa chỉ: Km 23, Quốc lộ 26, Xã Eakênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk
Điện thoại: (84-500) 3515021, 3515023, 3515024, 3515025
Người đại diện: Lê Trọng Sơn
Ngành nghề kinh doanh: Cà Phê – Sản Xuất & Bán Buôn