Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 13/12/2015 đến ngày 19/12/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/12/2015 đến ngày 19/12/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 18/10/2015 đến ngày 24/10/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 18/10/2015 đến ngày 24/10/2015...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 11/10/2015 đến ngày 17/10/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 11/10/2015 đến ngày 17/10/2015...