Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 10/04/2016 đến ngày 16/04/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 10/04/2016 đến ngày 16/04/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 03/04/2016 đến ngày 09/04/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 03/04/2016 đến ngày 09/04/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 27/03/2016 đến ngày 02/04/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/03/2016 đến ngày 02/04/2016...
lịch cúp điện đăk lăk

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 06/03/2016 đến ngày 12/03/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/03/2016 đến ngày 12/03/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 31/01/2016 đến ngày 04/02/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 31/01/2016 đến ngày 04/02/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 10/01/2016 đến ngày 16/01/2016

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 10/01/2016 đến ngày 16/01/2016...

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 27/12/2015 đến ngày 02/01/2015

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/12/2015 đến ngày 02/01/2015...