Lịch cúp điện tại Đăk Lăk từ ngày 12/11/2011 đến ngày 18/11/2011

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo, trong thời gian từ ngày 12/11/2011 đến ngày 18/11/2011, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện một số đường dây trung...

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk từ ngày 05/11/2011 đến ngày 11/11/2011

Công ty Điện lực Đăk Lăk xin trân trọng thông báo, trong thời gian từ ngày 05/11/2011 đến ngày 11/11/2011, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện một số đường...

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk từ ngày 29/10/2011 đến ngày 4/11/2011

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo, trong thời gian từ ngày 29/10/2011 đến ngày 04/11/2011, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện một số đường dây trung...

Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk từ ngày 22/10/2011 đến ngày 28/10/2011

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo, trong thời gian từ ngày 22/10/2011 đến ngày 28/10/2011, Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện một số đường dây trung...