Thông báo của Vicofa về việc làm trái pháp luật của các DN nước ngoài

Vừa qua Hiệp hội nhận được ý kiến của nhiều hội viên và câu lạc bộ 20 nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam về vấn đề quyền hạn...

Nguồn cung cà phê niên vụ 2011-12 có thể thiếu hụt!

Ngày 5/11, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ 2010-11 và bàn phương hướng hoạt động niên vụ 2011-12 tại TP.HCM.