Thông báo của Vicofa về việc làm trái pháp luật của các DN nước ngoài

Vừa qua Hiệp hội nhận được ý kiến của nhiều hội viên và câu lạc bộ 20 nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam về vấn đề quyền hạn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia vào sản xuất chế biến, xuất khẩu và thu mua cà phê để xuất khẩu.

Tổ chức mạng lưới thu mua cà phê: Việc làm trái pháp luật của các DN nước ngoài

Sau khi làm việc với các Bộ và ngành hữu quan văn phòng Hiệp hội xin thông báo như sau:

1. Về chính sách đầu tư cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khuyến khích đầu tư sâu vào các việc chế biến sâu như các nhà máy chế biến cà phê. (Hiện nay mới có 4 doanh nghiệp chế biến cà phê hòa tan là Vinacafe Biên Hòa, xí nghiệp cà phê Trung Nguyên, Công ty Nestlé và công ty Olam với công suất khoảng 35 – 40.000 tấn tương đương 100.000 tấn cà phê nhân, chiếm khoảng 10% lượng cà phê. Đa dạng hóa các nguồn vốn để phục vụ chương trình tái canh cây cà phê. Khuyến khích đầu tư kỹ thuật phát triển cà phê sạch theo quy định GAP, 4C, cân bằng cà phê thân thiện với môi trường, nhà máy sấy khô và chế biến ướt, xây dựng các thương hiệu cà phê Việt Nam trong nước và quốc tế v.v……

2. Về quyền kinh doanh cà phê theo công văn trả lời 0574/BCT-KH ngày 18/1/2011 của Bộ Công thương việc kinh doanh cà phê theo nghị định 23/2007/NĐ-CP và thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 và quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 về lộ trình thực thi cam kết WTO như sau:

  • Mặt hàng cà phê không thuộc bộ tính hạn chế quyền xuất khẩu
  • Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu.

QUYỀN XUẤT KHẨU KHÔNG BAO GỒM QUYỀN TỔ CHỨC MẠNG LƯỚi MUA GOM HÀNG HÓA TẠi VIỆT NAM ĐỂ XUẤT KHẨU.

Vậy văn phòng Hiệp hội xin thông báo ý kiến trên để các doanh nghiệp, các sở kế hoạch đầu tư và Sở Công thương của các tỉnh trồng cà phê biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hiệp hội
(Đã ký)
Lương Văn Tự

Chủ tịch Hiệp hội(Đã ký)Lương Văn Tự

Nguồn Vicofa