Nông sản sẽ hướng vào tiêu dùng nội địa

Xuất khẩu nông sản năm 2012 được dự báo là sẽ rất khó khăn. Vì vậy trong năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác thị trường trong...