Quyết định mới của thủ tướng về phát triển VietGAP

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm; có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ...

Chuyển đổi đất lúa phải có sự đồng ý của Thủ tướng

TP – Theo dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa, được nêu tại Nghị quyết 08/NQ-CP phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật ban...