Xuất khẩu cà phê

Thu phí xuất khẩu cà phê: Mục đích chưa thuyết phục

Kế hoạch thu 2 USD/tấn cà phê xuất khẩu từ tháng 10 năm nay của VICOFA sẽ khó thành, bởi các DN chưa rõ vào cơ chế quản lý, sử dụng quỹ.