tạm trữ cà phê

Đăk Lăk: cân đối đủ vốn cho việc thu mua, tạm trữ cà phê

Mới đây, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức cuộc họp giữa các sở, ban ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh cà phê và các ngân hàng thương mại trên...