Doanh nghiệp cà phê

Ngân hàng Nhà nước “tìm hiểu” tín dụng cho cà phê

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tình hình cho vay trong lĩnh vực cà phê.