Ngân hàng Nhà nước “tìm hiểu” tín dụng cho cà phê

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tình hình cho vay trong lĩnh vực cà phê.

Doanh nghiệp cà phê
Các ngân hàng phải đánh giá và báo cáo Ngân hàng Nhà nước
về khả năng thu hồi nợ vay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Ngày 27/4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2583/NHNN-TD yêu cầu một số ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tình hình cho vay trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê và gửi báo cáo về trước ngày 3/5/2012.

Theo văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đánh giá thực trạng, xu hướng của ngành sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê trong năm 2012.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại cần báo cáo thực trạng tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê. Trong đó đánh giá tình hình quan hệ tín dụng, tình hình sử dụng vốn vay (cho mục đích sản xuất chính, cho kinh doanh ngoài ngành, sử dụng sai mục đích…) và khả năng thu hồi nợ vay của các doanh nghiệp này.

Các ngân hàng thương mại cũng cần báo cáo Ngân hàng Nhà nước các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị có liên quan đến tình hình cho vay, thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp trên.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2582/NHNN-TD yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm đồng, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum phối hợp cung cấp một số thông tin liên quan tới tình hình cho vay trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê.

Những yêu cầu trên của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cà phê đang rơi vào khó khăn. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2012 đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh cà phê trên địa bàn Tây Nguyên đã và đang vỡ nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Nguồn VNeconomy