Lễ hội đâm trâu

Lễ hội Tây Nguyên: Có nên duy trì lễ đâm trâu?

Đây là một câu hỏi đã được nhiều người, nhiều lần đặt ra nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đưa ra một câu trả lời chính thức nào. Có một...