Để cứu nghành cà phê Việt Nam: “Nên chuyển đổi phương thức”

Doanh nghiệp cà phê nên áp dụng phương thức kỳ hạn, phải có hàng vào mới ký hợp đồng bán Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa),...

Giải pháp nào để tăng giá trị xuất khẩu nông sản?

Năm 2012, kỳ vọng vào sự tăng trưởng đối với nông sản sẽ gặp nhiều khó khăn. Giải pháp nào để tăng giá trị xuất khẩu nông sản trong bối cảnh cạnh...