CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐÔNG DƯƠNG

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐÔNG DƯƠNG Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên Địa chỉ: phường Tân Lợi, thành phố...