CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐÔNG DƯƠNG

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ ĐÔNG DƯƠNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Địa chỉ: phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6000641607
Ngày đăng ký kinh doanh:
17/08/2009
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: