Thái Lan xuất gạo giá rẻ:Việt Nam chỉ còn cách hạ giá!

Nếu nhà nước tiếp tục để nông dân tự phát như hiện nay, không thực sự tìm thị trường cho nông sản Việt thì nông dân vẫn rơi vào cảnh khốn cùng.

Doanh nghiệp cà phê gặp khó: Tích trữ và cạnh tranh manh mún!

Khi nông dân còn tích trữ và bán hàng theo tin đồn, khả năng liên kết kém thì doanh nghiệp cà phê trong nước còn “đói” trên sân nhà. Tích trữ chờ...