Công ty Cà phê Đăk Đoa: Công nhân tập trung phản đối hợp đồng giao khoán

Cả tuần qua, hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tập trung về trụ sở công ty yêu cầu Ban giám đốc...