XƯỞNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ BAZAN XANH

Tên công ty: XƯỞNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ BAZAN XANH
Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh
Giám đốc: Nguyễn Thị Bông
Địa chỉ: Số 158, Thôn 19, TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Điện thoại:
0913179785
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
0310554181-001
Ngày đăng ký kinh doanh:
10/05/2012
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: