Xuất khẩu cà phê sang CHLB Đức tăng mạnh

KTNT- Thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2012 Việt Nam đã xuất khoảng 49.200 tấn, (trị giá hơn 100 triệu USD) sang thị trường Đức. Riêng trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu cà phê xuất sang thị trường này tăng đột biến đạt 66,7 triệu USD, tăng 95,72% so với đầu năm.

6

Hiện Đức là một trong những đối tác nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường này 135.900 tấn cà phê, kim ngạch khoảng gần 300 triệu USD.

Do điều kiện khí hậu, Đức không sản xuất được cà phê và hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước khác. Để có thể xuất khẩu hiệu quả, doanh nghiệp nên tìm hiểu tập quán tiêu dùng đối với từng nhóm người tiêu thụ cà phê, thông qua việc phân chia các phân đoạn thị trường cụ thể. Chủ yếu có hai loại nhóm khách hàng tiêu dùng cà phê, đó là nhóm tiêu dùng tại gia đình và nhóm tiêu dùng ngoài gia đình./.

Nguồn Hà Minh