Xuất khẩu cà phê phải có … giấy phép

Sau mặt hàng gạo muốn kinh doanh xuất khẩu doanh nghiệp phải có giấy phép (phải đủ điều kiện theo quy định mới được cấp phép cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu), giờ đây tới lượt mặt hàng cà phê.

xuat-khau3

Xuất khẩu cà phê phải có … giấy phép.

Ngày 7/10/2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 290/BNN-CB gửi Bộ Công Thương về việc kinh doanh cà phê có điều kiện.

Theo đó, bộ này nhất trí với Bộ Công Thương, cho rằng việc quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu cà phê là cấp thiết và khả thi trong điều kiện hiện nay.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, các đối tượng tham gia sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cà phê của Việt Nam gồm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê.

Điều kiện đối với thương nhân để có quyền tham gia kinh doanh xuất khẩu cà phê bao gồm doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; có sở hữu ít nhất 1 cơ sở chế biến cà phê kèm kho chứa phù hợp với quy chuẩn QCVN 01:06/2009/BNNPTNT cơ sở chế biến cà phê, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã tham gia chế biến và xuất khẩu cà phê 2 năm liên tục với lượng cà phê xuất khẩu tối thiểu 5.000 tấn/năm

Nguồn Baocongthuong.com.vn