Xuất gần 489 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh Đắk Lắk

Từ ngày 23 đến 28-4, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Đắk Lắk (thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên) xuất 488.838 kg gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong học kỳ II năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ.

xuat-gan-489-tan-gao-du-tru-quoc-gia-ho-tro-hoc-sinh-dak-lak

Công nhân đang chuyển gạo để cấp cho học sinh.

Cụ thể: huyện Krông Bông (46.050 kg), Krông Ana (12.540 kg), Lắk (29.140 kg), M’Đrắk (193.365 kg), Ea Kar (55.140 kg), Krông Pắc (16.920 kg), Ea Súp (25.785 kg), Buôn Đôn (26.899 kg), Krông Năng (30.818 kg), Krông Búk (12.420), Ea H’leo (17.355 kg), Cư Kuin (9.780 kg), Cư M’gar (7.005 kg), thị xã Buôn Hồ (3.225 kg) và TP. Buôn Ma Thuột (2.400 kg).

xuat-gan-489-tan-gao-du-tru-quoc-gia-ho-tro-hoc-sinh-dak-lak

Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành việc cấp gạo học kỳ II năm học 2016-2017 trước ngày 28-4.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Được biết, học kỳ I năm học 2016-2017, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã xuất cấp hơn 520 tấn gạo cho học sinh tỉnh Đắk Lắk theo Nghị định này.