Vùng trọng điểm cà phê được mùa

Cư M’Gar là huyện trọng điểm cà phê của tỉnh Đắk Lắk. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng trên địa bàn, niên vụ cà phê 2011- 2012, huyện Cư M’Gar có khả năng đạt năng suất bình quân 3 tấn cà phê nhân/ ha, tăng 2 tạ nhân/ ha so với niên vụ cà phê năm ngoái. Nhiều hộ gia đình thâm canh tốt của các xã như Cư Điê M’nông, Ea H’Đing, Quảng Phú, Quảng Tiến, Ea Pốk, Ea Kiết qua đánh giá có khả năng đạt năng suất từ 3,4 – 4 tấn cà phê nhân/ ha.

caphedaklak.com

Năm nay, cà phê nhân được giá, nên đồng bào các dân tộc đã mạnh dạn đầu tư vốn mua vật tư phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật thâm canh cây cà phê. Nhiều hộ đồng bào các dân tộc còn tận dụng nguồn phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ vỏ trấu cà phê, cùi ngô bón thêm cho cây cà phê. Đặc biệt, khi cây cà phê bung hoa, đậu quả, đồng bào các dân tộc còn chủ động đầu tư bổ sung thêm các chất vi lượng, thuốc trị nấm, nhằm hạn chế rụng quả cho cây cà phê.

Hiện nay, phần lớn diện tích cà phê trên địa bàn huyện Cư M’Gar đã chín bói. Đồng bào các dân tộc đã tổ chức làm cỏ, quét dọn sạch bồn, vệ sinh từng gốc cây để chuẩn tốt cho việc thu hoạch. Đồng bào cũng đã làm mới, sửa chữa lại hàng nghìn mét vuông sân phơi, nhà kho, mua sắm mới hàng chục ngàn bao tải, bọc nilong phục vụ tốt yêu cầu thu hoạch cà phê.

Nguồn Agribank.com.vn