Vụ 500 giáo viên dôi dư ở Đắk Lắk: Chấm dứt hợp đồng trong tháng 8

UBND huyện Krông Pắk đã có văn bản yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên hợp đồng dôi dư trên địa bàn trong tháng 8 này.

Thực hiện ý chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Pắk vừa ban hành Công văn 1304 về việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên hợp đồng dôi dư trên địa bàn huyện. Công văn yêu cầu các trường thuộc huyện quản lý (trung học cơ sở, tiểu học, mần non) thực hiện việc này chậm nhất đến 30.8.

Riêng các trường hợp mang thai và nuôi con dưới 12 tháng thì theo dõi và tiến hành chấm dứt hợp đồng khi con người lao động đủ 12 tháng tuổi.

Có hơn 500 giáo viên tại huyện Krông Pắk sẽ bị chấm dứt hợp đồng trong tháng 8 này.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng vừa có báo cáo cho Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo này, sẽ có 550 giáo viên hợp đồng bị chấm dứt hợp đồng trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong tổng số 578 giáo viên hợp đồng dôi dư tại huyện Krông Pắk, có 370 trường hợp có vị trí hợp đồng lao động và 208 trường hợp không có vị trí tuyển dụng. Trong kỳ thi tuyển viên chức hồi tháng 6 vừa qua, chỉ có 28 trong tổng số hơn 500 giáo viên nói trên trúng tuyển.

Đối với nhóm giáo viên hợp đồng có vị trí xét tuyển, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, phân loại hợp đồng và chi trả trợ cấp giáo viên đúng quy định (hoàn thành trong tháng 8.2018). Riêng với nhóm giáo viên hợp đồng không có vị trí xét tuyển trên cơ sở cân đối ngân sách của huyện, huyện sẽ chủ động xây dựng phương án hỗ trợ cho giáo viên để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành (thời gian tiến hành chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ hoàn thành trong tháng 10.2018).

Mặc dù đã có hàng trăm giáo viên dôi dư nhưng ông Y Suôn Byă đã ký hợp đồng thêm gần 200 giáo viên khi lên làm chủ tịch UBND huyện.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm; việc xử lý cần khéo léo và cần tạo được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân liên quan; tránh dư luận không tốt.

UBND tỉnh cũng cho biết, đang đôn đốc UBND huyện Krông Pắk và các ngành khẩn trương hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện và sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ ngay khi có kết quả thực hiện.

Về việc xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Miên Klơng – Giám đốc Sở Nội vụ. Qua đó, yêu cầu ông Miên Klơng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã “Thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại UBND huyện Krông Pắk, để xảy ra trong thời gian dài, không kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý”.

Đối với ông Y Suôn Byă – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

Như Dân Việt đã đưa tin, từ năm 2011- 2016, UBND huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng dôi dư hơn 500 giáo viên. Trong đó, ông Nguyễn Sỹ Kỷ- Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn năm 2011- 2015 đã ký hơn 400 trường hợp. Đến năm 2016, mặc dù đã có hàng trăm giáo viên dôi dư nhưng khi lên làm chủ tịch UBND huyện, ông Y Suôn Byă cũng đã ký hợp đồng thêm gần 200 giáo viên.