Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 5/2013 đạt 110.000 tấn

Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 5/2013 đạt 110.000 tấn

thu-mua-ca-phe2

Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy Việt Nam xuất khẩu cà phê trong tháng 5/2013 đạt 110.000 tấn với giá trị kim ngạch 240 triệu USD.

So với tháng trước, xuất khẩu tháng 5 tương đương về lượng nhưng lại giảm 1,2 % về giá trị.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu cà phê đạt 698.000 tấn với giá trị kim ngạch 1,5 tỷ USD, giảm 23,1 % về lượng và giảm 20,9 % về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê còn cho thấy khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 5 năm nay đã giảm mạnh tới 46 % so với tháng 5 năm 2012.

Tính từ đầu niên vụ 2012/2013 tới nay, (từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013), Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 1.085.000 tấn với giá trị kim ngạch 2,3 tỷ USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 2,7% về giá so với cùng kỳ niên vụ trước.