[Video]: Khoa học kĩ thuật với nhà nông Đắk Lắk ngày 9/9/2014

Hiện nay ca cao là loại cây công nghiệp có rất nhiều triển vọng kinh tế. Với đặc tính chịu rợp, ca cao có thể trồng xen trong các vườn dừa, vườn cây ăn trái và những cây trồng khác. Gía ca cao hạt ổn định ít có biến động tạo tâm lý yên tâm cho người trồng. Tuy nhiêu vào thời điểm mùa mưa cây ca cao tường mắt một số sâu bệnh hại như bọ xít muỗi thối trái. Chuyên mục khoa học với nhà nông tuần này xin chuyển tới bà con một số lưu ý trong việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây ca cao

>>[Video]: Khoa học kỹ thuật nhà nông ngày 26/08/2014

Nguồn Drt.org.vn