[Video]: Đời sống nông thôn Đắk Lắk ngày 21/08/2014

Qua 3 năm thực hiện nghị quyết số 05 của ban thành ủy TP.Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Về phát triển kinh tế xã hội các buôn cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 và sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 07 của thành ủy về giảm nghèo đến năm 2015, đời sống người nghèo của TP.Buôn Ma Thuột đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt.