Vi phạm thủ tục tố tụng hủy án

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm hủy bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Vào tháng 3 năm 1998, gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn và gia đình ông Châu Văn Toàn nhận chuyển nhượng chung diện tích 13.946m2 đất tại thôn Tân Tiến, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng của ông Nguyễn Hải Hướng.

Sau khi nhận chuyển nhượng hai gia đình đã thỏa thuận, hộ ông Đoàn sử dụng 8.151m2 đất, hộ ông Toàn sử dụng 5.795m2 đất. Năm 2007, ông Toàn làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng diện tích 13.946m2.

Tháng 7/2009, ông Toàn thế chấp quyền sử dụng đất để vay tiền Ngân hàng, do không có khả năng trả nợ, nên toàn bộ diện tích đất thế chấp đã bị kê biên bán đấu giá năm 2011.

Đến lúc này ông Đoàn mới biết ông Toàn đã được cấp giấy chứng nhận toàn bộ diện tích đất hai hộ đã sang nhượng cũng như việc thế chấp vay Ngân hàng. Ông Đoàn làm đơn yêu cầu UBND huyện K hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Toàn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông diện tích 8.151m2.

Ngày 08/10/2014, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại có nội dung không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Đoàn. Ngày 14/10/2014, ông Đoàn làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 4207 và quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Châu Văn Toàn, tại bản tự khai ông Đoàn còn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 663654 ngày 13/7/2009 cấp cho hộ ông Toàn.

Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2015/HCST ngày 24/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng đã quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đoàn về việc yêu cầu hủy Quyết định số 4207 và quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 663654 cấp cho ông Châu văn Toàn…

Ngày 24/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm hủy Bản án số 01/2015 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án của Tòa án đó là:

Theo đơn khởi kiện và bản tự khai thì ông Đoàn đề nghị hủy Quyết định hành chính số 4207, quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Toàn (là Quyết định số 1170 ngày 13/7/2009 v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của ông Nguyễn Hải Hướng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho ông Châu Văn Toàn) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 663654 ngày 13/7/2009 cấp cho hộ ông Toàn. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết hết các yêu cầu khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại Điều 163 LTTHC.

Quyết định giải quyết khiếu nại số 4207 bị khởi kiện là quyết định của Chủ tịch UBND huyện, nên người bị kiện phải là Chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Chủ tịch UBND huyện Krông Năng vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại khoản 7 Điều 3 LTTHC.

Ông Châu Văn Toàn là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các quyết định hành chính mà Tòa án giải quyết. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa ông Toàn vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại khoản 8 Điều 3 LTTHC.

Nguồn Vksdaklak.gov.vn