UBND tỉnh họp bàn về Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh

Chiều 20/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo cáo tiến độ khảo sát quỹ đất thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có quy mô chăn nuôi 30.000 con bò sữa, 15.000 con bò thịt và bước đầu trồng 1.000 ha cây công nghiệp ngắn ngày. Công ty đã tiến hành khảo sát và điều tra các dữ liệu trên 04 vị trí khảo sát thuộc các huyện Krông Năng, Cư M’gar, Ea Kar và M’Đrắk với tổng diện tích khảo sát trên 2.849 ha. Kết quả khảo sát cho thấy, diện tích dự kiến quy hoạch phù hợp để xây dựng Dự án tập trung ở 02 huyện Ea Kar và Cư M’gar. Cụ thể, diện tích đất thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (xã Cư Elang, huyện Ea Kar) quản lý có 533 ha đất phù hợp; diện tích đất thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Vầm (huyện Cư M’gar) quản lý có trên 758 ha đất phù hợp. Công ty không lựa chọn 02 địa điểm để đầu tư Dự án tại 02 huyện Krông Năng và M’Đrắk do điều kiện tự nhiên và địa hình, nguồn nước tại đây không phù hợp để chăn nuôi bò sữa.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea Kar để tiến hành khảo sát lại nhằm xác định địa điểm cụ thể thực hiện Dự án sao cho phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển KT-XH, ổn định đời sống dân cư của địa phương.

>>Nông sản Việt Nam sẽ được lợi nếu cấm doanh nghiệp nước ngoài mua nguyên liệu?

>>Giá trị hạt gạo: Bao giờ được nâng cao?

>>Thương lái trộn tiêu với… đất