TX. Buôn Hồ: Triển khai xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam.

UBND TX. Buôn Hồ vừa tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện dự án cấp nước thị xã với các nhà thầu là Công ty Cổ phần Nước ngầm 2 và liên doanh giữa Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên và Công ty TNHH Xây lắp Công nghiệp Quảng Ngãi. Đây là những nhà thầu sẽ triển khai thi công dự án cấp nước cho thị xã do Tổng Công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc (gọi tắt là KOICA) tài trợ.

nuocTheo thỏa thuận hợp tác, KOICA sẽ đầu tư 4,5 triệu USD cùng với vốn đối ứng của tỉnh là 480.000 USD để xây dựng hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch và an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam tại TX. Buôn Hồ.

Theo hợp đồng của dự án, các nhà thầu sẽ xây dựng một hệ thống cấp nước mới được thiết kế với công suất 3.600m3/ngày đêm, gồm 5 giếng, 5 thiết bị bảo vệ giếng, 2 trạm thu nước mặt và 1 nhà máy xử lý nước ở phía bắc thị xã. Phía nam thị xã sẽ được xây dựng một hệ thống cấp nước mới với thiết kế công suất 2.000m3/ngày đêm. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2013 và bảo đảm cung cấp nước cho xấp xỉ 80.000 người. Việc thực hiện dự án sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nước sạch của địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân đồng thời giảm thiểu các tác hại do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh; góp phần cải thiện điều kiện môi trường cũng như an sinh xã hội tại TX. Buôn Hồ.

Hiepcoi(tổng hợp)