Trên 15 tỷ đồng thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Giai đoạn 2015-2020, Đắk Lắk có 7 vùng trọng điểm cà phê: hyện Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Păc, Ea Hleo, thị xã Buôn Hồ thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững Việt Nam (VnSAT) với tổng kinh phí 12,589 triệu USD.

1468896864-3422-yen-doi-nong-nghiep-ben-vung

Nông dân huyện Krông Pắc thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa

Kế hoạch vốn năm 2016 là 15,076 tỷ đồng, trong đó, vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 11,98 tỷ đồng, vốn đối ứng 1,65 tỷ đồng, vốn tư nhân 1,446 tỷ đồng. Các hoạt động của VnSAT tại Đắk Lắk chủ yếu tăng cường năng lực nông dân về các biện pháp canh tác và quản lý bền vững cà phê; tập huấn về tái canh cà phê; chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm; xây dựng và nâng đường nội đồng, trạm bơm, kênh dẫn nước; thành lập các nhóm nông dân, hợp tác xã sản xuất cà phê bền vững… Dự kiến, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 9.000 hộ trồng cà phê thuộc vùng dự án được hỗ trợ tái canh.

Nguồn Baodaklak.vn