Trên 1.600 hộ nông dân huyện Cư M’gar tham gia chương trình sản xuất cà phê bền vững

Huyện Cư M’gar hiện có trên 34.000 ha cà phê, hằng năm cho tổng sản lượng trên 80.000 tấn nhân xô. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây cà phê và thân thiện với môi trường, 1.625 hộ nông dân trên địa bàn huyện đã tham gia chương trình phát triển cà phê bền vững với diện tích trên 2.600 ha, sản lượng bình quân đạt trên 7.000 tấn.

Qua chương trình phát triển cà phê bền vững, người nông dân được tiếp cận với các tiến bộ KH-KT để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng giúp tăng khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng thời, ngoài việc thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật liên hoàn để tạo tán, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, người trồng cà phê còn thực hiện bón phân cân đối giữa phân hữu cơ và vô cơ, giảm chi phí bón phân từ 20-30%, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nguồn Http://baodaklak.vn