Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Đăk Lăk

Chiều 22-3, Đoàn công tác của Tổng thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Dak Lak về tình hình và kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2011 và 2 tháng đầu năm 2012. Ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ chủ trì buổi làm việc.

u128_C15

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2011 và 2 tháng đầu năm 2012, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai được 72 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước tại 90 đơn vị; 144 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội. Qua đó, ngành đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm, cụ thể: sai phạm về kinh tế tổng trị giá trên 30 tỷ đồng, sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai gần 40.000 m2 các loại. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (theo kiến nghị xử lý) trên 4,8 tỷ đồng, đạt gần 55,8%; tiến hành xử lý được 7.902m2 đất các loại (trong đó thu hồi 100 m2 đất ở, thu tiền sử dụng đất ở với diện tích 278 m2, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 7.524 m2). Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu, nại tố cáo trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, so với năm 2010 số lượng đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh giảm 623 đơn với 776 vụ. Số vụ việc được giải quyết đạt tỷ lệ cao, đến nay đã giải quyết được 772 vụ việc khiếu nại (đạt 86,6%) và 81 vụ tố cáo (đạt 77,9%). Hiện trên địa bàn tỉnh cơ bản đã giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, dây dưa, kéo dài. Về công tác phòng chống tham nhũng, các ngành đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; … Qua đó, đã phát hiện được 9 vụ sai phạm với tổng giá trị 749,32 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá: Dak Lak đã đạt được những kết quả khá toàn diện về công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; đặc biệt đã quan tâm đến công tác phòng ngừa tham nhũng và thực hiện tốt các giải pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng Thanh tra đề nghị Dak Lak cần gắn công tác thanh tra với việc ngăn ngừa tham nhũng và giảm thiểu số vụ khiếu nại, tố cáo tập trung ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, chi tiêu công… Cần có những dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để có phương án giải quyết phù hợp, nhất là ở các điểm nóng; quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành các cấp trong quá trình giải quyết các khiếu kiện…

Nguồn Đăk Lăk Online