Thu hồi 33.994 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Thành Tâm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 23-2-2017, về việc thu hồi 33.994 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Thành Tâm.

Theo đó, UBND đã quyết định thu hồi 33.994 m2 đất (gồm: 17.054 m2 đất tại thửa đất số 213 và 16.904 m2 đất tại thửa đất số 169, tờ bản đồ địa chính số 24, xã Ea Đar, huyện Ea Kar); đồng thời bàn giao toàn bộ diện tích đất nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Lý do thu hồi là Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Thành Tâm đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 (sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục sai phạm).