Thống nhất sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hồ Tiêu Cư Kuin”

UBND tỉnh vừa ra Công văn số 5061/UBND-KT ngày 30-6-2016, về việc cho phép sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu “Hồ tiêu Cư Kuin”.

1468376637-2553-nhan-ho-tieu-cu-kuin-650x433

Người dân xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) đang thu hái tiêu

Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất để UBND huyện Cư Kuin sử dụng địa danh Cư Kuin đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Cư Kuin”;

UBND tỉnh giao UBND huyện Cư Kuin chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy trình, quy định.

Nguồn Baodaklak.vn