thoi-mien

Điều tra viên lấy lời khai của Ngô Quang Trưởng – người tham gia vụ “thôi miên” cướp hàng trăm lượng vàng.