Thí điểm thu thuế qua bưu điện

Cục Thuế tỉnh đang triển khai đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh chọn thị xã Buôn Hồ, các huyện Ea Kar và Ea H’leo để triển khai thực hiện thí điểm. Căn cứ bộ thuế khoán hàng năm do ngành Thuế cung cấp, bưu điện các địa phương trên thực hiện thu thuế đối với tất cả cá nhân kinh doanh trên địa bàn gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân…

1469084114-4120-hu-thue-qua-buu-dien-750x542

Ảnh minh họa

Các bưu điện cũng phải thực hiện đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, hạn chế thấp nhất số nợ đọng, tiền phạt, tiền chậm nộp…

Đây được xem là một trong những biện pháp đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm tải cho ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước trong thu nộp ngân sách.

Nguồn Baodaklak.vn