Tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh cà phê.

Theo đó, đối với doanh nghiệp, hộ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có chứng từ, nếu vi phạm chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ và có hành vi không sử dụng bảng kê do cơ quan thuế cấp, kê khai doanh thu, chi phí không đúng làm giảm thu nhập chịu thuế thì phải chịu hình thức ấn định thuế cả năm và xử phạt theo quy định.

images827124_DSC04796

Đối với các sở, ngành, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát để nâng cao hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, kiểm tra công tác thu ngân sách cũng như các giải pháp tăng thu ngân sách năm 2013; Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chống thất thu thuế đối với lĩnh vực cà phê trong toàn ngành, đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn, tổ kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cà phê, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm; Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra tình trạng phá giá làm lũng đoạn thị trường cà phê; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký đối với những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cà phê, nông sản vi phạm pháp luật trong kinh doanh như: thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động kinh doanh, không có trụ sở mà chỉ mua bán cà phê, nông sản khống trên hóa đơn nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng…

Nguồn Baodaklak.vn