Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine tăng lên 5,01 triệu tấn

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong 2 tháng đầu niên vụ 2014-2015 tăng lên 5,01 triệu tấn so với 3,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.