dak-lak-lam-ho-so-di-lao-dong-tai-hoa-ky-can-trong-keo-tien-mat-tat-mang

Làm hồ sơ đi lao động tại Hoa Kỳ – Cẩn trọng kẻo “tiền mất tật mang”

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có tình trạng người lao động làm hồ sơ đi làm việc tại Hoa Kỳ để có cơ hội “đổi đời”. Tuy nhiên, nếu...