Nghĩa tình cựu chiến binh trên mặt trận xóa đói giảm nghèo

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi trẻ cho quê hương, đất nước, những cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk...