Cha xích con ngoài hiên nhà để trị nghiện game online

Con trai nghiện game online, thường bỏ nhà đi chơi mấy ngày liền, người cha phải đi tìm bắt về. Khuyên giải nhiều lần không được, bất lực người cha đã xích...