truong-dai-hoc-tay-nguyen-tuyen-hon-550-nguyen-vong-bo-sung-cac-nganh-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2017

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển hơn 550 nguyện vọng bổ sung các ngành đại học chính quy đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào 16 ngành đào tạo hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2017...