Đang khởi động, xe máy bất ngờ bùng cháy

Định nổ máy đưa xe đi sửa, anh Nhâm thấy hơi nóng bốc lên từ dưới chân, sau đó chiếc xe bùng cháy dữ dội. Chủ xe Ngần Văn Nhâm ở huyện...