Công nông và nỗi ám ảnh nơi bản làng

“Cũng biết là nguy hiểm, nhưng không dùng xe công nông, biết lấy gì để chở người nhà, chở phân bón lên rẫy…”.