Cư M’gar:Phát hiện xác một nữ sinh trong bao tải.

Ngày 2-11 khi anh Nguyễn Văn Nghiệp vào rẫy của gia đình ở xã Ea Tul (Cư M’gar) để hái cà phê thì phát hiện dưới giếng có một bao tải, khi...