Hiệu quả từ mô hình “Tổ dân phòng bảo vệ cà phê” tại xã Hòa Đông (huyện Krông Pak)

Niên vụ cà phê 2011-2012 bắt đầu bước vào thu hoạch, trong khi tại nhiều địa phương khác, người dân đang khẩn trương hái cho dù quả cà phê đang còn rất...