Phóng sự phá rừng của VTV: Trả lại sự trong sạch cho lương dân!

Những người dân tộc chân chất ngày ngày cặm cụi với nương rẫy, giờ lại mang tiếng phá rừng. Họ cần một lời xin lỗi công khai từ những người thực hiện...